หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านขายยา ปี 2561 รับจำนวนจำกัด!!
หน้าแรก
หลักสูตรอบรม
Pharmacy Assistant หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านขายยา
วันจันทร์-ศุกร์ (10 วัน)
เวลา8:30-16:00
ค่าอบรมโทร 02-260-2444 ต่อ 0
หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่าย 1นิ้ว 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
หมายเหตุ
1.สามารถชดเชยในเรื่องที่ขาดเรียนได้ในเดือนถัดไป
2.โปรดติดตามประกาศทางเว็บไซต์โดยสม่ำเสมอ
ขอสงวนสิทธิ์ ปิดรับทันทีที่ผู้สมัครเต็ม
วัตถุประสงค์

ให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ โรค ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เรื่องการสื่อสาร(Communication Skill) การบริการ(Service) เพิ่มเติมความรู้ความมั่นใจ ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยงาน เภสัชกรร้านขายยา หรือการบริหารกิจการร้านขายยา

รอบที่เปิด

8-19 กรกฎาคม 2562
ลงทะเบียน
9-20 กันยายน 2562
ลงทะเบียน
4-15 พฤศจิกายน 2562
ลงทะเบียน

การสำรองที่นั่ง

สามารถเดินทางมาสมัครได้เองที่ บริษัท
หรือ
1.ลงทะเบียน กรอกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่มลงทะเบียน
2. ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM หรือ iBanking
3.แฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน (Payin Slip) พร้อมระบุชื่อ มาที่ 02-260-2445 หรือ ส่งทาง Email มาที่ service@pharmanet.co.th หรือ ถ่ายรูป ส่งไลน์ที่ Line ID : PHARMANET

*หมายเหตุ*
1.ทางบริษัทจะดำเนินการสำรองที่นั่ง โดยนับจากหลักฐานการชำระเงินตามลำดับ
2.ควรตรวจสอบรอบวันอบรมในตารางและของท่านให้แน่ชัดก่อนการสมัคร หากไม่สามารถมาอบรมได้ ให้แจ้งก่อน 7 วัน มิฉะนั้น จะเรียกเก็บค่าดำเนินการ 500 บาท

ข้อความจากเรา

การอบรมความรู้ เพื่อนำไปประกอบการทำงาน หรือการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการลงทุนความรู้ที่มีความสำคัญ ดังนั้น การเลือกสถานอบรม จึงควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จากข้อมูลที่มีอยู่ และข้อมูลที่หาได้
ตารางการอบรมตามวัน ของทุกรอบ
วันที่ 1
08:30-11:30 พฤติกรรม การสื่อสาร การบริการ
12:30-16:00 พื้นฐานความรู้เรื่องยา
วันที่ 2
08:30-11:30 การใช้เอกสารประกอบการทำงาน
12:30-16:00 ยารักษาโรคติดเชื้อ
วันที่ 3
08:30-11:30 ยารักษาโรคติดเชื้อ(ต่อ)
12:30-16:00 ยาแก้ปวดต้านอักเสบ
วันที่ 4
08:30-11:30 ยาแก้แพ้ และ STEROID
12:30-16:00 ยาตา - หู
วันที่ 5
08:30-11:30 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
12:30-16:00 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน(ต่อ)
วันที่ 6
08:30-11:30 ระบบกล้ามเนื้อ - ข้อ กระดูก
12:30-16:00 ระบบทางเดินหายใจ
วันที่ 7
08:30-11:30 ระบบทางเดินอาหาร
12:30-16:00 ระบบทางเดินอาหาร(ต่อ)
วันที่ 8
08:30-11:30 ระบบทางเดินปัสสาวะ - อวัยวะสืบพันธุ์
12:30-16:00 ยาเม็ดคุมกำเนิด
วันที่ 9
08:30-11:30 ระบบต่อมไร้ท่อ
12:30-16:00 ระบบหัวใจ หลอดเลือด เลือด
วันที่ 10
08:30-11:30 สารอาหาร
12:30-16:00 Software ร้านขายยา + ทบทวน
วันที่ 11
08:30-12:00 ธุรกิจร้านขายยา

©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 มือถือ:086-304-0602 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet