RxNet | ระบบภายใน ศูนย์ขายส่งเวชภัณฑ์ สำหรับร้านขายยา

Wholesaler

Platform

Our System

Order Management System


ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ

เรามีระบบหลังบ้านที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้แบบรวบรวมเบ็ดเสร็จ รองรับ หลายคำสั่งซื้อ หลายรายการ และอัลกอริทึมประหยัดแรงงาน* และระบบการจัดสินค้า(Picking System**) ทำให้การจัดสินค้าจากคำสั่งซื้อถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ(99% Accuracy) และทำการตรวจสอบซ้ำ(Recheck & Crosscheck)อีกครั้ง ก่อนการบรรจุกล่อง จึงทำให้ท่านได้รับสินค้าที่ครบ ถูกต้อง และแม่นยำ จากระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา****

* Best Path Planing Algorithm อัลกอริทึมการจัดสินค้าแบบประหยัดแรงงานที่สุดโดยที่สินค้าไม่บอบช้ำ
** Located & Picking System ระบบค้นหาตำแหน่งสินค้า และหยิบ

Proof of Production


ระบบตรวจสอบสินค้า

เราสามารถตรวจสอบเส้นทางของสินค้าในไลน์การทำงาน โดยใช้การเก็บข้อมูลจากเซิฟเวอร์ร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System) ทำให้สามารถพิสูจน์ความถูกต้องของการจัดสินค้าในแต่ละจุดได้อย่างแม่นยำ เช่น การหยิบ การเช็ค การแพค ไปจนถึงการขึ้นของ ทำให้ทุกตารางนิ้วของคลังสินค้า คือพื้นที่ควบคุมการรั่วไหล(Prevention of Leak) ในกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงกับบิล ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อทำการพิสูจน์ความถูกต้องได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งทางฝั่งลูกค้าในเรื่องความไว้วางใจ และบริษัทในเรื่องการประหยัดต้นทุน (Win-Win)



Automation


ระบบอัตโนมัติ

เราไม่หยุดที่จะออกแบบ และพัฒนากระบวนการทำงานภายใน โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อลดรอยต่อการทำงานจากมนุษย์สู่เครื่องจักร ทำให้ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิผลของงาน และต้นทุนที่เกิดจากงานในรูปแบบเดิม (Automation System)


สนใจใช้ระบบ

RxNet

ตัวช่วยงานจัดซื้อ สำหรับร้านขายยา
ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ

คลิ๊ก

อยากรู้จักกับเรา ?

หากต้องการรู้จักบริษัทของเราเพิ่มเติม ทีมงาน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ