ฟาร์มาซี โฟกัส การกำหนดแผนงาน The_plan
หน้าแรก
บทความ

การกำหนดแผนงาน

แผนงาน : คือ แนวทาง วิธีการ และรายละเอียด ของการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลของงานตามความต้องการที่กำหนดไว้

ส่วนประกอบของแผนงาน


1. วัตถุประสงค์ : คือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น· ต้องการให้ลูกค้ามากกว่า 60 % เข้ามาขอคำปรึกษา ภายใน 6 เดือน· ต้องการให้มีลูกค้ามากกว่า 100 รายภายใน 6 เดือน· ต้องการให้มูลค่าซื้อของลูกค้า / คน เฉลี่ยมากกว่า 100 บาท ภายใน 6 เดือน
2. นโยบาย : คือแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจ จะทำหรือไม่ทำอะไร เช่น· จะไม่แข่งขันตัดราคา· จะให้การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง· ดำเนินการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ· อื่น ๆ
3. กลยุทธ์ : คือวิธีการสำคัญที่จะใช้ดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เช่น· เปิดตลอด 24 ชั่วโมง· ขายสินค้าราคาพิเศษทุกวันศุกร์· ใช้ระบบสมาชิกซื้อมีส่วนลด 5 %· อื่น ๆ
4. แผนปฎิบัติงานและรายละเอียด : คือขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดของปฎิบัติการต่าง ๆ ว่า· ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำไม· งบประมาณของกิจกรรมต่าง ๆ· การควบคุม ประเมิน ตรวจสอบ
        


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet