ฟาร์มาซี โฟกัส ความเหมาะสมและความพร้อมของตัวเองกับธุรกิจ As_the_availability_of_the_business_itself
หน้าแรก
บทความ

ความเหมาะสมและความพร้อมของตัวเองกับธุรกิจ


1. คุณสมบัติของตัวเอง· พฤติกรรม· ความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์· ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ การสื่อสาร บริการ และการบริหารจัดการ· ความสามารถในการให้บริการ และบริหารจัดการ
2. ความพร้อมในด้านเงินลงทุน· สถานประกอบการ· สินค้าและอุปกรณ์· การดำเนินการ· อื่น ๆ
    


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet