ฟาร์มาซี โฟกัส ลักษณะเฉพาะของธุรกิจร้านขายยา Characteristics_of_the_pharmacy_business
หน้าแรก
บทความ

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจร้านขายยา


1. เป็นธุรกิจบริการเฉพาะชีพ ด้านสุขภาพ ที่มี พ.ร.บ. ยา เป็นกฎหมายควบคุมการดำเนินการ· การเปิดร้านขายยาต้องขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) จาก อย. หรือสาธารณสุขจังหวัด· การยื่นขอใบอนุญาตต้องประกอบด้วย 2 ฝ่าย- เจ้าของผู้ดำเนินการ- เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ( ตลอดเวลาทำการ )· ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ( ขย.1 ) อนุญาตให้ขายยาได้ดังนี้คือยาอันตรายยาควบคุมพิเศษ ( ขายได้ตามใบสั่งยาเท่านั้น )วัตถุออกฤทธิ์ ต้องขอใบอนุญาตเฉพาะ และขายได้ตามยาเสพติดฯ ใบส่งยาเท่านั้นยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จยาอันตรายใช้เฉพาะที่ยาใช้ภายนอกยาแผนโบราณ
  • สินค้าที่มีจำหน่ายได้ในร้านขายยา ( ไม่ควรมีเครื่องดื่ม Alcohol และบุหรี่ ) จัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ· สินค้าที่ต้องให้เภสัชกรเป็นผู้ให้บริการส่งมอบ และทำบัญชีชื้อ – ขาย พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ได้แก่ยาอันตรายยาควบคุมพิเศษวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทฯยาเสพติดฯ· สินค้าที่ผู้ให้บริการจะเป็นใครก็ได้ยาสามัญประจำบ้านสมุนไพรยาแผนโบราณอาหารเสริมเสริมอาหารอุปกรณ์สำหรับแพทย์ – ผู้ป่วยเวชสำอางอื่น ๆ 
2. มีลักษณะเฉพาะของการบริหารและธุรกิจ· ให้บริการเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่· การให้บริการมี 2 ลักษณะตามความต้องการของผู้รับบริการตามการตัดสินใจของผู้ให้บริการ· ผู้ให้บริการต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โรคและยา เป็นอย่างดี· ผู้ให้บริการต้องใช้การสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยโรค และตัดสินใจใช้ยารักษา


ความเชื่อถือ ศัทธา ทำให้เกิดการใช้บริการซ้ำ


      


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet