ฟาร์มาซี โฟกัส การดำเนินธุรกิจร้านยา Pharmacy_operations
หน้าแรก
บทความ
 


ศึกษาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจ เตรียมธุรกิจ
เป็นธุรกิจบริการเฉพาะชีพ ด้านสุขภาพ ที่มี พ.ร.บ. ยา เป็นกฎหมายควบคุมการดำเนินการ
ความมุ่งมั่น ชยัน อดทน ซื่อสัตย์ ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ การสื่อสาร บริการ และการบริหารจัดการ
แนวทาง วิธีการ และรายละเอียด ของการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลของงานตามความต้องการที่กำหนดไว้
สถานที่ต้องสะอาด เรียบร้อย และสมบูรณ์ สินค้าต้องเพียงพอต่อการจำหน่าย
©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet