ฟาร์มาซี โฟกัส โรคเบาหวาน Diabetes
หน้าแรก
บทความ
คู่มือผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 
น้ำตาลมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย

ยารับประทาน (ต่อ)


เบาหวานคืออะไรยารับประทาน (ต่อ)

ผู้เป็นเบาหวานจะมีอาการอย่างไร

ยาฉีดอินซูลิน

คู่มือผู้ป่วยเบาหวาน

ยาฉีดอินซูลิน (ต่อ)

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นเบาหวาน

หลักการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน

ใครที่มีโอกาสเป็นเบาหวานได้บ้าง

หลักการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน (ต่อ)

เบาหวานถ้าไม่ดูแลรักษาจะเป็นอย่างไร

การฉีดอินซูลิน

ถ้าเป็นเบาหวานจะดูแลรักษาอย่างไร

การฉีดอินซูลิน (ต่อ)

เบาหวานมีกี่ชนิด

การฉีดอินซูลิน (ต่อ)

เหตุใดผู้ป่วยเบาหวานจึงควบคุมอาหาร

การฉีดอินซูลิน (ต่อ)

หลักในการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

การฉีดอินซูลิน (ต่อ)

ผู้ป่วยเบาหวานจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไร

ข้อควรทราบในการใช้ยาฉีดอินซูลิน

การกำหนดปริมาณอาหาร "1 ส่วน" ในแต่ละหมวด

บันทึกประวัติการให้คำปรึกษา

คู่มือผู้ป่วยเบหวาน ตารางอาหารแลกเปลี่ยน(ต่อ)

บันทึกประวัติการให้คำปรึกษา

ตารางอาหารแลกเปลี่ยน (ต่อ)

บันทึกตารางนัดพบแพทย์

ตารางอาหารแลกเปลี่ยน (ต่อ)

การประเมินการควบคุมเบาหวาน

การคำนวณปริมาณอาหารต่อวันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

หนังสืออ้างอิง

คู่มือผู้ป่วยเบาหวาน (เพศและอายุ)

หนังสืออ้างอิง (ต่อ)

การประมาณสัดส่วนอาหารจากพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับ

แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวาน

รายการอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับพลังงาน 2000 แคลอรี่ต่อวัน

คู่มือผู้ป่วยเบาหวาน

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

คำนำ

หลักการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

สารบัญ

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 

ผู้ป่วยเบาหวานควรดูแลสุขภาพอย่างไร

 

1. การดูแลสุขภาพทั่วไป

 

การดูแลสุขภาพทั่วไป (ต่อ)

 

2. การดูแลตา

 

3. การดูแลช่องปากและฟัน

 

4. การดูแลผิวหนัง

 

5. การดูแลเท้า

 

การดูแลเท้า (ต่อ)

 

การดูแลตัวเองในภาวะต่าง ๆ

 

การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนำตาลในเลือด

 

การรักษาเบาหวานด้วยยา

 

ยารับประทาน 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet