ฟาร์มาซี โฟกัส การจัดวางยา The_poisoned
หน้าแรก
บทความ


 


การจัดวางยา

 


พระราชบัญญัติยากำหนดให้จำแนกยาเป็นสัดส่วน กล่าวคือ ยาควบคุมพิเศษ ต้องวางอยู่ในส่วนเดียวกัน แยกต่างหากจากยาอันตราย และยาสามัญประจำบ้าน ขณะเดียวกัน ยาที่จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด ต้องแยกกลุ่มด้วย ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดตามลำดับเพื่อให้สามารถตรวจสอบควบคุมมิให้ยาดังกล่าวรั่วไหลได้ง่าย โดยเฉพาะยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติด ซึ่งมีการควบคุมจำนวนที่จ่ายไปและจำนวนที่คงเหลือเข้มงวด ดังนั้น หากพบว่าจำนวนยาที่เหลืออยู่ในขวดไม่ตรงกับจำนวนที่ควรมีอยู่ตามที่แจ้งไว้ในบัญชี ผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ มีความรับผิดทางอาญาด้วย


ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติด ต้องจัดวางในที่ที่ผู้ซื้อเข้าถึงด้วยตนเองไม่ได้ ทั้งนี้เพราะเป็นยาที่ต้องจำหน่ายภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกร


 


สาระ
บทกำหนดโทษ1. ไม่จัดแยกเป็นสัดส่วน

 

พระราชบัญญัติยา (มาตรา 26)


ปรับ 2,000 – 10,000 บาทพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ฯ (มาตรา 28)


ปรับ 20,000 – 100,000 บาทพระราชบัญญัติยาเสพติด (มาตรา 31)


ปรับไม่เกิน 20,000 บาท2. ความผิดตามบัญชีได้แก่ ไม่ลงบัญชี และ/หรือ

 

จำนวนยาที่ซื้อมา ขายไป และคงเหลือใน

 

ขวดยาไม่ตรงกัน

 

พระราชบัญญัติยา (มาตรา 26)


ปรับ 2,000 – 10,000 บาทพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ (มาตรา 87)


ปรับไม่เกิน 20,000 บาทพระราชบัญญัติยาเสพติด (62)
 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet