ฟาร์มาซี โฟกัส เลขทะเบียนตำรับยาและความหมาย Registration_formulation_and_interpretation
หน้าแรก
บทความ


 


เลขทะเบียนตำรับยาและความหมาย

 เลขทะเบียนตำรับยาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับตรวจสอบเบื้องต้น ยาทุกรายการที่ได้รับอนุญาตต้องแสดงเลขทะเบียนตำรับ ซึ่งประกอบด้วยชุดตัวเลขและตัวอักษร 2 ชุด และมีความหมายต่างกันรูปแบบมาตรฐานของเลขทะเบียนตำรับแสดงใน 4 กลุ่ม ดังนี้ 


กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 41,2A,B,C,D,E,F,G,H,K,


L,M,Nตัวเลข 4 หน่วยแสดงลำดับที่ยาได้รับเลขทะเบียนตัวเลข 2 หน่วยแสดงปี พ.ศ. ที่ยานั้นได้รับเลขทะเบียนตำรับ กลุ่มที่ 1 เลข 1 ยาเดี่ยว


เลข 2 ยาผสม


กลุ่มที่ 2 A ผลิตยามนุษย์แผนปัจจุบันB แบ่งบรรจุยามนุษย์แผนปัจจุบัน


C นำหรือสั่งยามนุษย์แผนปัจจุบัน


D ผลิตยาสัตว์แผนปัจจุบัน


E แบ่งบรรจุยาสัตว์แผนปัจจุบัน


F นำหรือสั่งยาสัตว์แผนปัจจุบัน


G ผลิตยามนุษย์แผนโบราณ


H แบ่งบรรจุยามนุษย์แผนโบราณ


K นำหรือสั่งยามนุษย์แผนโบราณ


L ผลิตยาสัตว์แผนโบราณ


M แบ่งบรรจุยาสัตว์แผนโบราณ


N นำหรือสั่งยาสัตว์แผนโบราณ

 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet