ฟาร์มาซี โฟกัส ภาชนะบรรจุยาที่จ่าย Containers_for_drugs
หน้าแรก
บทความ


 ภาชนะบรรจุยาที่จ่าย


1. มีฉลากช่วยและเอกสารความรู้สนับสนุนการบริการอย่างเหมาะสมเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว


2. ภาชนะที่ใช้ส่งมอบยามีฉลากที่อย่างน้อยสามารถแสดงชื่อยา วิธีใช้ และขนาดที่ใช้ได้


หากมีการปรุงยาตามใบสั่งยา เภสัชกรต้องจัดให้มีข้อความดังต่อไปนี้ในฉลากที่ปิดภาชนะบรรจุยาที่เภสัชกรปรุงขึ้น ได้แก่


1. ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่ขายยา


2. เลขที่ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตามประเภทใบอนุญาต


3. ชื่อผู้สั่งยา


4. เลขที่ใบสั่งยา


5. วัน เดือน ปี ที่สั่งยา


6. ชื่อผู้ใช้


7. วัน เดือน ปี ที่ปรุงยา


8. วิธีใช้ยา


9. คำเตือนตามความจำเป็น


ในปัจจุบันการปรุงยาตามใบสั่งยาแทบไม่มีที่ร้านขายยา ยาที่จ่ายจากร้านขายยาส่วนใหญ่เป็นยาสำเร็จรูป อย่างไรก็ตามยังถือเป็นความจำเป็นว่าภาชนะบรรจุยามีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้


1. ชื่อยา (ชื่อสามัญหรือชื่อการค้าก็ได้)


2. วัน เดือน ปี ที่ยาหมดอายุ


3. ขนาดที่ใช้ยา


4. วิธีใช้


5. ข้อควรระวังตามแต่กรณี


ภาชนะบรรจุยาต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของยา เช่น ใช้ภาชนะบรรจุที่ป้องกันแสงรับยาที่ไวต่อแสง และควรมีฉลากช่วยสำหรับยาบางตัวที่จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ไม่รับประทานพร้อมกับนม


 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet