ฟาร์มาซี โฟกัส ป้ายที่ร้านยาต้องจัดทำ The_pharmacy_label_must_be_made
หน้าแรก
บทความ
ป้ายที่ร้านยาต้องจัดทำ

1. ป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายยา
  • สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน มีป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีน้ำเงิน ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 20 × 70 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาวสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่า “สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน”
  • สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จทีมิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
  • หรือสถานที่ขายยาแผนโบราณ มีป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีเขียว ขนาดกว้าง ยาว ไม่น้อยกว่า 20 × 70 เซนติเมตร ว่า “สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ” หรือ “สถานที่ขายยาแผนโบราณ”
  • สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์มีป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีแดง ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20 × 70 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่า “สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์”


     
2. ป้ายแสดงชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ป้ายทำด้วยวัตถุถาวรสีน้ำเงิน สีเขียว หรือสีแดง ตามประเภทสถานที่ขายยาขนาดกว้างยาวไม่เกิน 20 × 50 เซนติเมตรแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet