ฟาร์มาซี โฟกัส รายชื่อยาที่ข้อกำหนดพิเศษ A_list_of_the_special_provisions
หน้าแรก
บทความ

รายชื่อยาที่ข้อกำหนดพิเศษ

12.1 รายชื่อยาที่ต้องทดสอบ dissolution


1. Acetohexamide


2. Ampicillin


3. Chloramphenicol


4. Chloroquine Phosphate


5. Choroquine sulphate


6. Chorpropamide


7. Chlortetracycline Hydrochloride


8. Dapsone


9. Digitoxin


10. Digoxin


11. Ergotamine


12. Erythromycin


13. Furosemide


14. Griseofulvin


15. Ibuprofen


16. Indomethacin


17. Isoniazid


18. Metformin


19. Methylprednisolone


20. Methysergide


21. Metronidazole


22. Oxytetracycline


23. Phenoxymethylpenicillin Potassium


24. Phenylbutazone


25. Prednisolone


26. Prednisone


27. Piroxicam


28. Praziquantel


29. Quinine Bisulphate


30. Quinine Sulphate


31. Tamoxifen Citrate


32. Tetracycline Hydrochloride


33. Tolbutamide


34. Warfarin


35. Pyrimethamine and Sulfadoxine


36. Rifampicin


12.2 รายชื่อยาที่ต้องทดสอบ content uniformitยาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทดสอบ content uniformity คือ ตำรับยาที่ในหนึ่งหน่วยของ Dosage- form มีปริมาณตัวยาสำคัญเท่ากับหรือน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม หรือตำรับยาที่มีปริมาณตัวยาสำคัญน้อยกว่า 2% w/w ของ unit dosage-form ตำรับยานั้นต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญในหนึ่งหน่วย (Content Uniformity) ตามตำรับบริติชฟาร์มาโคเปีย ฉบับ ค.ศ. 1988 


12.3 ยาที่ต้องทดสอบ bioequivalence ได้แก่ยาสามัญที่ทำเลียนแบบยาใหม่ที่พ้นระยะการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขแล้ว (ปลด SMP) เช่น


- Amlodipine


- Azithromycin


- Ciprofloxacin


- Clarithromycin


- Doxazosin


- Fluconazole


- Lamivudine


- Levofloxacin


- Nevirapine


- Ofloxacin


- Stavudine


- Zidovudine


12.4 รายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2540


- ยาผสมที่มี Ethisterone เป็นส่วนประกอบ


- Quinoblue (Quinine dihydrochloride ผสมกับ Methylene blue)


- ยาที่มี Butorphanol เป็นส่วนประกอบ


- ยาที่มี Fenfuramine and dex-fenfluramine เป็นส่วนประกอบ


- ยาที่มี Amineptine เป็นส่วนประกอบ


- ยาที่มี Troglitazone เป็นส่วนประกอบ


- ยาที่มี Astemizole เป็นส่วนประกอบ


- ยาที่มี Terfenadine เป็นส่วนประกอบ


- ยาที่มี Phenylpropanolamine เป็นส่วนประกอบ


- ยาสัตว์ทุกตำรับที่มีตัวยา Nitrofurazone, Furazolidone, Dimetridazole และ


Ronidazole


12.5 ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก


- ให้ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ 16 พฤศจิกายน 2545)
12.6 ยากลุ่มเพนนิซิลิน ตัวอย่างเช่น- Amoxycillin


- Ampicillin


- Cloxacillin


- Dicloxacillin


- Penicillin


- Phenoxymethyepenicillin


- Piperacillin


- Sultamicillin

  

 
     


     

©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet