ฟาร์มาซี โฟกัส อัตราค่าธรรมเนียม Fees
หน้าแรก
บทความอัตราค่าธรรมเนียม


ก. ประเภทยาแผนปัจจุบัน


(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท


(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท


(๒ ทวิ) ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท


(๓) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยา


บรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยา


ยาควบคุมพิเศษ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
 


 


 

©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet