ฟาร์มาซี โฟกัส ความหมายของพฤติกรรม The_meaning_of_behavior
หน้าแรก
บทความ


พฤติกรรม


คือการแสดงออกทางร่างกายด้วยกิริยาท่าทางต่าง ๆ และการพูด เพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านประสาทรับสัมผัส


เช่น

แสงฟ้าแลบบนท้องฟ้า


เสียงบีบแตรของรถคันหลัง


กลิ่นไข่เจียวหมูสับ


รสมะนาวที่เปรี้ยวจัด


ผิวหนังที่อบอุ่น นุ่มเนียน


ประสาทรับสัมผัสของร่างกาย


ตา เพื่อ ดู


หู เพื่อ ฟัง


จมูก เพื่อ ได้กลิ่น


ลิ้น เพื่อ รู้รส


ผิวสัมผัส เพื่อ รู้ลักษณะ


เมื่อประสาทรับสัมผัส รับสัมผัสของสิ่งใดก็ตามเข้ามาแล้ว ก็จะมีการประมวลผลแยกแยะจากความรู้และประสบการณ์ว่า เป็นอะไร สำคัญหรือไม่อย่างไร จากนั้นจิตใจก็จะปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ต่อสัมผัสนั้น แล้วส่งผลไปสู่การตอบสนองด้วยการแสดงออกทางร่างกาย ด้วยกิริยาท่าทางและการพูด ตามอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่นั้นออกมาเป็น “พฤติกรรม”การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกต่อสัมผัส


อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสัมผัสที่เข้ามาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตใจ ที่มีความแตกต่างกันด้วยเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจด้วย สติ สมาธิ ปัญญา ก็ย่อมส่งผลให้ได้พฤติกรรมที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

พฤติกรรม

การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสัมผัสต่าง ๆ ที่ได้รับขบวนการรับและตอบสนองต่อสัมผัสรับสัมผัสรู้สัมผัสปรุงแต่ง


อารมณ์ตอบสนองประสาท


รับสัมผัสความรู้


ประสบการณ์จิต


สภาพแวดล้อมการแสดงออก


 ตา


หู


จมูก


ลิ้น


กายประมวล


แยกแยะชอบ


ไม่ชอบ


 


 


 


ควบคุมได้ด้วยสติ

ทางกาย


แววตา


สีหน้า


กิริยาท่าทาง


ทางการพูด


คำพูด


น้ำเสียง|


|


|


|


|


V


ความรู้สึกของผู้ที่สัมผัสกับการแสดงออก


ชอบ


ไม่ชอบ


 

 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet