ฟาร์มาซี โฟกัส ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ Factors_affecting_quality_of_service
หน้าแรก
บทความ


 


ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ

 1. นโยบาย2. ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และเทคนิคประกอบ3. ความรู้ และความสามารถของผู้ให้บริการ4. ความพร้อม สมบูรณ์แห่งภาวะจิตใจ ของผู้ให้บริการ

 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet