ฟาร์มาซี โฟกัส คุณสมบัติของผู้ให้บริการ QUALIFICATION_SERVICE
หน้าแรก
บทความ
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
1. มีความรู้
- เกี่ยวกับสินค้า และบริการ- เกี่ยวกับการปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ เทคนิค การใช้อุปกรณ์ประกอบ
2. มีความสามารถ
- รู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพ ตามกำหนด

3. มีวุฒิภาวะ- สามารถควบคุมจิตใจ ให้อยู่ในภาวะที่ให้บริการได้ดี คือมีความร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส มีเมตตา แสดงออกให้เห็นได้ทางสีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง และการพูดจาที่ดี เหมาะสม น่าพอใจ   


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet