ฟาร์มาซี โฟกัส
หน้าแรก
บทความ
ความหมายของการบริการ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผลลัพธ์ของผลประกอบการที่ดีขององค์กร ก็คือผลสะท้อนการบริการ
การเลือกซื้อยา ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ยาดมหรือยาทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก ยาสำหรับโรคปาก และลำคอ
ความสำคัญของใยอาหาร (Dietary fiber) อาหารเสริมและการบำบัดโรค มาตราชั่งตวงวัดที่ควรทราบ
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันไปมา ระหว่างคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผ่านสื่อต่าง ๆ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจหลากหลายชนิดในแต่ละวัน
ร้านขายยา เป็นธุรกิจบริการที่มีกฎหมายควบคุม การเปิดให้บริการต้องขอใบอนุญาตขายยา ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตจะต้องมีเภสัชกรที่มีใบประกอบโรคศิลป์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
พระราชบัญญัติยาคืออะไร ความหมายของยา ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และมาตราต่าง ๆ ที่ควรรู้
อะไรคือยาอันตราย ยาควบคุม ยาสามัญประจำบ้าน ที่ ร้านขายยา แผนปัจจุบัน จะต้องเข้าใจในตัวบทกฏหมาย
คู่มือ..โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง โรคไมเกรน โรคความดัน(Hypertension) อื่นๆ...
คือกิจกรรมของร่างกายที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ศึกษาลักษณะเฉพาะของธุรกิจร้านยา วิเคราะประเมินความเป็นไปได้
©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet